Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de functies die binnenkort aan mySmartControl zullen worden toegevoegd. Alle wijzigingen hebben betrekking op het portal voor de eindgebruiker en de installateur.

Welke uitbreidingen worden toegevoegd?

  1. Autorisatie van sectie (gebruiker)
  2. Notificatie bij storingen (installateur)
  3. Logboek inzage per installatie (installateur)
  4. Ondersteuning browsers

1. Autorisatie van sectie (gebruiker)

Per gebruiker wordt het mogelijk om secties te autoriseren. Zo kan exact ingeregeld worden welke sectie een gebruiker mag schakelen. Secties (en de hier aan gekoppelde zones) die buiten de autorisatie vallen en in het portal dus niet zijn aangevinkt zijn in de app niet zichtbaar. Standaard zijn alle secties geselecteerd.

2. Notificatie bij storingen (installateur)

Als een klant zijn systeem gekoppeld heeft met een installateur kan deze eventuele storingen en informatie meldingen per mail ontvangen.
Meldingen kunnen ontvangen worden in het geval van alarm (incl sabotage), waarschuwing, communicatie uitval/herstel of informatie.
De meldingen worden gestuurd naar het e-mail adres waarmee de installateur geregistreerd is in het portal.

3. Logboek per installatie (installateur)

Per gekoppelde installatie kan de installateur de laatste 100 logregels raadplegen en downloaden.
De logging kan opgeslagen worden als Excel bestand.

4. Ondersteuning browsers

MySmartControl ondersteunt de volgende browsers: Chrome, Edge, Firefox en Safari