U dient uw telefoon opnieuw te koppelen in uw mySmartControl portal.