Disclaimer

Deze disclaimer geldt als u de mySmartControl App (app) of website gebruikt.

Het gebruik van de cloudservice waaronder inbegrepen het gebruik van de app is onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen; Hoewel mySmartControl zich tot het uiterste inspant om de beschikbaarheid en werking van de hiervoor genoemde diensten en producten zo optimaal mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de beschikbaarheid en goede werking ervan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van de toegang, het gebruik dan wel het niet of niet volledig beschikbaar zijn van deze diensten en producten wordt door mySmartControl uitdrukkelijk afgewezen.