Communiceer over het alarm in de chat.

Het alarm gaat af en wat nu? Communiceer over het alarm in de chat met alle betrokkenen. In het geval van een alarm ontvangen de, vooraf geselecteerde, gebruikers van de app hiervan een pushmelding. Vervolgens kunnen ze in de chatbox communiceren over de afhandeling. Zo weet iedereen op elk moment de status. Ideaal voor self monitoring, burenbelsysteem of voor informatievoorziening bij een zakelijke aansluiting.

Accepteren of Afwijzen

Na een alarm kunnen de ontvangers aangeven of ze het alarm accepteren en voor de afhandeling zorgen of afwijzen als ze hiertoe niet in staat zijn. Als niemand reageert of iedereen afwijst zal mySmartControl iedereen een herinnering sturen. Zo bent u er zeker van dat het alarm wordt opgevolgd. De gebruikers kunnen direct in de app zien of de andere gebruikers accepteren of afwijzen.

Beheer vanuit 1 app

Het gebruik en beheer van uw alarmsysteem gebeurt dus in één app: mySmartControl. Dit voorkomt onnodig wisselen tussen verschillende apps en onduidelijkheid hoe en waarmee gecommuniceerd wordt. Met mySmartControl is direct duidelijk door wie er actie wordt ondernomen.

Hulp van de politie nodig? Druk dan op de 112-knop en neem direct contact op met de hulpdiensten.

Met mySmartControl bent u verzekerd van een betrouwbare app die er voor u is als u hem nodig heeft. De intuïtieve bediening maakt het gebruik eenvoudig op de momenten dat het erom draait.